Rebricek

Rebríčky

Ak si radi svoje výkony porovnávate a sledujete ich dlhodobo,
určite uvítate možnosť sledovať svoje umiestnenie v rebríčkoch.

Oblastný rebríček 2016

Celkové poradie po 2. kole (oprava 18. 1. 2016)

Oblastný rebríček 2015

Do hodnotenia OR 2015 sa zarátalo 10 najlepších výsledkov. Bodovanie OR 2015: 50-45-40-35-30-29-28-27-...3-2-1-1-1-1-1... DISK = 0.

Kliknutím na názov pretekov sa presuniete do Routegadgetu, kde si môžete pripomenúť mapu aj postupy.

    1. kolo  6.1.	 SPE  Trojkráľové preteky
    2. kolo  18.1.  RBA  Yeti Zima Cup
    3. kolo  15.2.  ŠKS  Snežienky a machri
    4. kolo  21.2.  SPE  Valentínske srdce
    5. kolo  22.2.  FBA  Jarný elixír
    6. kolo  28.2.  BBA  Zimný Sporko
    7. kolo  15.3.  RBA  Prvý jarný kufor
    8. kolo  26.4.  VBA  Malý Vazkárik
    9. kolo  30.5.  ŠKS  Spoznaj svoj les
    10. kolo  13.9.  FBA  Dunajská buzola 
    11. kolo  17.10. BBA  Jesenný Sporko 
    12. kolo  8.11. RBA  Jesenná cena Rapidu
    13. kolo  6.12. VBA  Mikulášske preteky 

Celkové poradie (6. 12. 2015)

Celoslovenský rebríček jednotlivcov 2015

Okrem oblastného rebríčka Západnej oblasti prebieha aj celoslovenský rebríček jednotlivcov (SRJ). Preteky zaradené do SRJ v OB pre rok 2015:

   28. 3.  SRJ - stredná trať CESOM     Borský Mikuláš    Kobra Bratislava
   28. 3.  SRJ - šprint CESOM        Borský Mikuláš    Kobra Bratislava
   29. 3.  SRJ - dlhá trať CESOM       Borský Mikuláš    Kobra Bratislava

   18. 4.  SRJ - stredná trať        Podsuchá       KOŠ Ružomberok
   19. 4.  SRJ - stredná trať        Podscuhá       KOŠ Ružomberok

   1. 5.  SRJ - stredná trať TipoCup 	Mátraalmás      Tipo TKE Budapest
   2. 5.  SRJ - stredná trať TipoCup 	Mátraalmás      Tipo TKE Budapest
   9. 5.  SRJ - stredná trať        Kučišdorfská dolina TJ Sokol Pezinok
   10. 5.  SRJ - dlhá trať          Kučišdorfská dolina TJ Sokol Pezinok
   16. 5.  MSR - stredná trať 	    Rudná        ATU Košice 
   17. 5.  MSR - štafety       	Košice, Ťahanovce  ATU Košice 

   12. 6.  MSR - nočný OB          Areál SAV BA     TJ Rapid Bratislava                                 
   13. 6.  MSR - šprintové štafety      Stupava       TJ Rapid Bratislava                                 
   14. 6.  SRJ - dlhá trať          Stupava       TJ Rapid Bratislava

   17. 7.  GPS - stredná trať        Banská Bystrica   Hadveo Banská Bystrica
   18. 7.  GPS - šprint           Banská Bystrica   Hadveo Banská Bystrica
   19. 7.  GPS - stredná trať        Banská Bystrica   Hadveo Banská Bystrica

   27. 8.  Karst Cup - stredná trať     Smolnícka huta    ATU Košice
   28. 8.  Karst Cup - stredná trať     Smolnícka huta    ATU Košice
   29. 8.  Karst Cup - skrátená trať    Silická planina   ATU Košice
   30. 8.  Karst Cup - skrátená trať    Silická planina   ATU Košice
Rebríček k 31. 08. 2015
 
   
   19. 9.  MSR - dlhá trať       	Kunerád 	  ŽU Žilina 
   20. 9.  SRJ - stredná trať       	Kunerád 	  ŽU Žilina 
   26. 9. SRJ - stredná trať	        Borinka       ŠK Sandberg
   27. 9. SRJ - stredná trať	        Biely kríž     Vazka Bratislava

   24. 10. MSR - šprint           Kremnica      ŠK Sandberg
   24. 10. SRJ - stredná trať        Kremnica      ŠK Sandberg
   25. 10. SRJ - stredná trať        ---         Hadveo Banská Bystrica

       SRJ: Slovenský rebríček jednotlivcov
       MSR: Majstrovstvá Slovenska                        
       GPS: Veľká cena Slovenska (Grand Prix Slovakia)


Archív

Celoslovenský rebríček jednotlivcov 2014

Oblastný rebríček

Zimná liga

Do roku 2013 sa výsledky zimnej časti započítavali zvlášť do tzv. Zimnej ligy.

Zodpovedný človek: Richard Balogh (c) 2011