Kalendár
pretekov v orientačnom behu
v okolí Bratislavy

 

Po kliknutí na niektoré preteky v kalendári sa otvorí okienko s podrobnos»ami. Skúste pozrie» aj kalendár pretekov na mape.

 
 

Zodpovedný človek: Richard Balogh (c) 2011